Compliment-team


Communiceren!

ComplimenTeam – TeamBuilding vol complimenten!

ComplimenTeam is een team waarin elk teamlid verantwoordelijkheid neemt voor een goede sfeer.

We kunnen heel ingewikkeld doen over de teamcommunicatie maar we houden het liever simpel: als de teamleden aardig en eerlijk zijn dan communiceren ze goed.
Communicatie binnen een team kan heel snel verbeterd worden door te focussen op deze twee basiswaarden. Dit kan gedaan worden op een speelse en onschuldige wijze via de complimenteerkunde.
Bekwaam complimenteren en kritiseren zijn twee scharnieren die de deur openen naar een aardig en eerlijk team – ComplimenTeam. ComplimenTeam stimuleert aardig en eerlijk gedrag binnen een team. Een dergelijk team enthousiasmeert, motiveert en inspireert, wat ten goede komt aan de sfeer, het bedrijfsresultaat en de klanten.

Eerlijk en aardig zijn is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het is mogelijk dat alle (of sommige) leden van een team aardig en eerlijk willen zijn maar dat ze in teamverband zich vaak anders gedragen. Sommige teamleden kiezen (on)bewust om liever aardig te zijn dan eerlijk. Anderen zijn weer te eerlijk op het verkeerde moment, waardoor het niet meer aardig is. Het komt ook voor dat enkele teamleden oprecht geloven dat ze aardig en/of eerlijk zijn, terwijl anderen teamgenoten daar heel anders over denken. Het is dan ook niet genoeg dat teamleden aardig en eerlijk willen zijn of denken dat te zijn. Ze moeten het vooral kunnen zijn. Maar ook moeten ze weten hoe ze dat kunnen uitstralen en uitdrukken.

Een praktijkvoorbeeld: Compliment-Team 

Tijdens een workshop ComplimenT-Team met een afdeling van een bekend verzekeringsbedrijf was alles koek en ei. Mensen waren heel vriendelijk en aardig voor elkaar. De sfeer was ontspannen en aangenaam. Ze kenden elkaar zeer goed en ze konden goed beschrijven wat ze aan elkaar waarderen. Ze waren ook prima bekend met de regels voor het geven van feedback.
Tijdens de allerlaatste oefening zei één van de oudere teamleden dat het hem opvalt hoe goed ‘we met z’n allen optimistisch en positief zijn. Het is alleen jammer dat we nooit zeggen wat we echt denken. Ik kan niet voor de anderen spreken, maar ik heb er ontzettend last van en bovendien lijdt ons product eronder’.
Het was even stil. Toen zei iemand: “Dat we nooit eerlijk durven te zijn, klopt niet meer, je hebt net eerlijk gezegd wat je denkt!”
En toen het eerste schaap over de dam was, herkende de groep zich ineens in de uitspraak van de oudere collega! De oude cultuur van ‘liever aardig dan eerlijk’ werd ineens afgebroken als de Berlijnse muur. De eerste stap naar een ComplimenT-Team was gezet.

Positief gedrag zoals enthousiasme, generositeit, medeverheugen, elkaar dingen gunnen, voor elkaar iets over hebben, kritiek van elkaar accepteren en dergelijke, gedijt alleen binnen een opperbeste teamsfeer. In een dergelijke sfeer heeft negatief gedrag zoals afgunst, destructieve kritiek, tegenwerking en elkaar iets misgunnen minder kans.

Positief gedrag is een containerbegrip voor verschillende gedragingen. Gedurende een workshop ComplimenT-Team maakt u als team uit wat er in dat container komt aan concrete eigenschappen en gedragingen.
Iedereen bedenkt zijn eigen gedragsmissie en stelt tevens de groepsgedragmissie voor.
Via een paar vermakelijke stappen komt u erachter hoe u nu met elkaar omgaat en hoe u met elkaar wilt omgaan.
Vervolgens maakt u afspraken over het naleven van omgangsvormen en het periodiek evalueren van de gang van zaken. Naleving en evaluatie zijn heel belangrijk want een ComplimenT-Team is nooit af.

Voorbeeld van zakelijk complimenteren

Ooit hebben we een ComplimenTeam workshop verzorgd voor een afdeling consultants omdat een enkele personeelswissel de balans in het team danig verstoord had en er een ComplimenT-Team sessie nodig was. Een workshop ComplimenT-Team gebruikt complimenteren als een luchtige hefboom om een afdeling op een hoger communicatieniveau te tillen. Via vermakelijke en leerzame ‘complimenteerkunde’ komt u achter het volgende:

 • Hoe gaat u met elkaar om?
 • Hoe gaat u om met de waarden zoals eerlijkheid en aardigheid?
 • Kunt u elkaar inspireren en stimuleren?
 • Wat voor teamsfeer en teamenergie straalt u uit?
 • Zijn jullie een team?
 • Wat voor team zijn jullie?
 • Wat voor team wilt u  niet zijn?
 • Wat voor team wilt u wel zijn?
 • Welk mentaliteit en gedrag helpen u niet?
 • Welk mentaliteit en gedrag helpen u wel?
 • U formuleert uw persoonlijke gedragsmissie
 • Uw team formuleert uw groepsgedragmissie

Inzicht in tenminste sommige van de volgende onderwerpen helpen u om aan een ComplimenT-Team te bouwen. U mag zelf onderwerpen kiezen, aandragen of het aan ons overlaten.

Onderwerpen ComplimenT-Team workshop

 • Wat is een compliment en wat is de psychologie ervan?
 • Wat is kritiek en hoe werkt de psychologie van de kritiek?
 • Wat doet een compliment met de ontvanger?
 • Wat doet het met de gever?
 • Hoe beïnvloedt een compliment ons?
 • Do’s en Don’ts van complimenteren
 • Hoe geeft u een goed compliment en hoe voorkomt u een slecht compliment?
 • Hoe voorkomt u dat iemand zich ongemakkelijk voelt door uw compliment?
 • Hoe ontvangt u een compliment?
 • Kan complimenteren stimulerend en enthousiasmerend werken voor een team?
 • Kunt u met een compliment iemand meer zelfvertrouwen geven?
 • Kan een complimenteus persoon de groepssfeer verbeteren en/of ombuigen?
 • Een pessimistisch en negatief persoon is een slechte complimenteerder?
 • Waar te weinig complimenten vallen, klopt iets niet.
 • Hoe krijgt u dingen voor elkaar door eerlijk en toch slim te complimenteren?
 • Wat voor zakelijk compliment hoort een vrouw graag van een man/vrouw?
  En een man van een man/vrouw?
 • Hoe complimenteert u iemand die u pas kent?
  En iemand die u goed kent?
 • Hoe vaak mag u complimenteus te zijn?
 • Mag u hengelen naar complimenten?
 • Non-verbaal complimenteren, wat is dat?
 • Hoe verpak je kritiek in een compliment?
 • Wat is een ‘stil compliment’?
 • Wat is een ‘supercompliment’?
 • Wat is een ‘wondercompliment’?
 • Wat is een ‘lefcompliment’?
 • Wanneer wordt complimenteren slijmen?
 • Wat is het verschil tussen complimenteren en slijmen?
 • Mag u bijvoorbeeld complimenteren/slijmen tegen uw baas?
 • Leidinggeven is  balanceren tussen feedback en compliment.
 • Wat vindt u zelf van het complimenteren?
  En van kritiek geven?
 • Hoe komt het eigenlijk dat kritiek ons pijn doet en dat lof ons blij maakt?
 • Wat is beter voor uw team: kritisch zijn of complimenteus zijn?
 • Hoeveel complimenten geeft/ontvangt u per maand binnen uw team?
  En wat zijn dat voor complimenten?
 • Welke complimenten maken u blij? Welk compliment zou u het liefst willen horen? Van uw collega? Van uw leidinggevende? (Bijvoorbeeld, ‘je bent een leuke collega omdat….’)
 • Van welk compliment zou u zich ongemakkelijk voelen? En waarom?
 • Hoe zit het met uw organisatie en complimenteren?
 • Weet u van elkaar waar jullie mee bezig zijn?
 • Hebt u oog en oor voor elkaar?
 • Geeft u elkaar meer complimenten of meer kritiek?
 • Hoe geeft u elkaar complimenten?
 • En hoe uit u kritiek?
 • Hoe gaat u om met kritiek?
 • Wat is het leukste compliment dat u ooit gegeven hebt?
 • Wat is het leukste compliment dat u ooit ontvangen hebt?
 • Welk compliment zou u het liefst willen krijgen/geven? Van wie? Aan wie?

10 punten om na te denken voordat u kritiek uit

Stel uzelf voor u kritiek wilt uiten enkele van de volgende vragen:

 1. Is mijn kritiek terecht?
 2. Wat wil ik ermee bereiken?
 3. Kan ik het daarmee bereiken?
 4. Hoe zou ik me voelen om deze kritiek te horen?
 5. Welke houding kan ik in het licht hiervan het best aannemen tijdens het uiten van kritiek?
 6. Hoe kan ik in het licht hiervan het best mijn kritiek verwoorden?
 7. Is mijn kritiek in het licht hiervan constructief?
 8. Kan ik mijn kritiek verpakken in een compliment?
 9. Wat zou er gebeuren als ik mijn kritiek zou verzwijgen?
 10. Wat zou er gebeuren als ik mijn kritiek zou uitstellen?

Pas als u deze vragen duidelijk beantwoordt, bent u in staat om opbouwende kritiek te geven.

10 tips voor succesvol zakelijk complimenteren

 1. Met een goed compliment kunt u het zelfbeeld van anderen sturen en dus ook hun gedrag beïnvloeden. ‘Marieke, het is geweldig te zien hoe zorgvuldig jij te werk gaat’.
  Als Marieke de volgende dag een verslag voor u moet maken, kunt u ervan op aan dat het zorgvuldiger zal gebeuren dan voorheen!
 2. Indien u vaak vleiend bent, worden ook uw klachten serieus genomen.
 3. Schrijf  leuke complimenten die u krijgt op. Bewaar ze in uw Outlookagenda en laat ze af en toe (op maandag, de moeilijkste werkdag?) op uw beeldscherm verschijnen!
 4. Het compliment moet de ander raken, dus u moet de ontvanger kennen! Complimenteren is tevens het oefenen van uw inlevingsvermogen. Weet wat de ontvanger belangrijk vindt. Daarover complimenteert u.
 5. Een veilig compliment gaat over een karaktereigenschap. Hoe algemener hoe veiliger: ‘u hebt een aangename persoonlijkheid, het is daardoor zeer fijn om met u te werken!’
 6. Hoe specifieker hoe geloofwaardiger: ‘u hebt een aangename persoonlijkheid omdat u altijd geduldig en begripvol bent.’
 7. Voorkom dat de ontvanger zich ongemakkelijk voelt door er een vraag aan te koppelen: ‘u neemt altijd de tijd voor me, hoe krijgt u het voor elkaar om nooit gestrest te zijn?’
 8. Een humorvol compliment voorkomt dat u slijmerig overkomt en u stelt de ander snel op zijn gemak. ‘Nou Pepijn, het zal zeker veel geld kosten om zo elegant er uit te zien’!
 9. Non-verbaal complimenteren is haast altijd effectief. Toon sympathie, begrip, aandacht, respect, instemming…
 10. Complimenteus denken maakt u positief en optimistisch.
Zin gekregen in complimenten? Neem dan direct contact op door een offerte aan te vragen.
Vraag nu vrijblijvend uw offerte aan
Klik op de onderstaande button om uw offerte aan te vragen

Share This