fbpx

ComplimenTeam

Op mijn werk kreeg in nooit werkcomplimenten. Zo kwam ik in het jaar 2000 op het idee om workshops zakelijk complimenteren voor teams te verzorgen. In de aanloop naar de eerste workshop over werkcomplimenten vroeg ik aan ruim 100 mensen van verschillende afkomst en beroepen of ze me gek zouden vinden als ik met workshops zakelijk complimenteren zou beginnen.

In 2001 geloofde ik dat een hoffelijke, positieve en charmante communicatie een zegen is voor teams. Ruim twintig jaar en duizenden workshops verder weet ik het zeker. Werkcomplimenten werken!

“Beledigingen moeten in zand geschreven worden en complimenten in steen gegraveerd”
Arabisch spreekwoord

Een cursusleider leert ook veel van zijn cursisten. Ik heb geleerd dat mijn cursisten, ongeacht branche of functie, een gemeenschappelijk verlangen delen. Ze verlangen naar meer positiviteit op hun werkplek.
In het verlengde van een groot verlangen naar meer positiviteit leeft ook een behoefte om handiger te worden in het geven en ontvangen van negatieve feedback. De behoefte om handiger te worden in negatieve feedback is vooral aanwezig bij teams waar een nadrukkelijk negatieve sfeer heerst.

Ik heb ook geleerd dat het opbouwen van een positieve sfeer een langdurig proces is, terwijl het afglijden naar het negatieve van een leien dakje gaat. Het is soms al genoeg dat een nieuwe negatieve collega een vertrekkende positieve collega vervangt. De sfeer slaat dan volledig om naar het negatieve en een zogenaamd ‘zuurpruimenteam’ is geboren. In een ‘zuurpruimteam’ kan je fluiten naar werkcomplimenten.

“In een positieve sfeer is het geven en ontvangen van de negatieve feedback veel minder bedreigend en beladen”

In een negatieve sfeer wordt negatieve feedback soms zo beladen dat collega’s het gaan vermijden. Ze geven elkaar überhaupt nooit meer negatieve feedback, omdat men liever aardig blijft dan eerlijk wordt. In een dergelijk team pamperen collega’s elkaar, vandaar de naam: ‘pampersteam’. In een ‘pampersteam’ zijn werkcomplimenten die je krijgt niets waard.

Een workshop ComplimenTeam gaat over werkcomplimenten

Een workshop ComplimenTeam handelt over de twee net genoemde teamverlangens: naar meer positiviteit en naar beter omgaan met negatieve feedback. We leren zowel om een positieve sfeer op te bouwen als om handiger te worden in het geven en ontvangen van negatieve feedback. In één zin: op een luchtige en kundige manier verbeteren we de sfeer en de omgangsvormen binnen uw team.

De drie speerpunten van de workshop zijn:

1. De kracht van charme, enthousiasme en empathie ervaren als de bouwstenen van werkcomplimenten en een positieve sfeer.
2. Samen bepalen en oefenen: welke werkcomplimenten willen we krijgen en geven? Oftewel wat voor een team willen we zijn?
3. Oefenen in het geven en ontvangen van zowel werkcomplimenten als charmante negatieve feedback.

Hoe leren we om werkcomplimenten te geven?

Ons programma is interactief, speels en vermakelijk.

Interactief

Deelnemers worden vanaf moment één de workshop ingeslingerd. Er vindt geen saaie PowerPointpresentatie plaats waarbij de deelnemers ‘luisteren’ naar ‘hoe het moet’. Deelnemers hebben een actieve rol via een uitwisseling met de begeleider.

Speels

Het programma is opgebouwd uit speelse en laagdrempelige oefeningen. De oefeningen zijn deels verbaal en deels bewegelijk, non-verbaal. De oefeningen zijn leuk om te doen en schijnbaar dienen ze geen dieper doel totdat we overgaan tot het nabespreken van wat we net gedaan hebben.
“Op een verrassende wijze komen we tot een leuke wending
van speels naar leerzaam en ontstaat er inzicht”
Op basis van het inzicht werken we communicatievaardigheden bij.

 

Vermakelijk

Vermaak zorgt ervoor dat mensen er zin in krijgen om iets te leren. En nog belangrijker, zodoende ervaren ze de beoogde leermomenten niet als iets saais maar als iets leuks en positiefs. Ze krijgen er zin in.
Dit is belangrijker dan het lijkt, want weten ‘hoe het moet’ leidt tot blijvend ‘doen zoals het hoort’ alleen wanneer je er positieve gevoelens bij hebt.

“De leuke sfeer van de workshop staat model voor het teamgedrag na de workshop”

Werkcomplimenten werken omdat ze het werken (nog) aangenamer maken. Iedereen werkt liever in een goede werksfeer met positieve collega’s dan in een slechte werksfeer met negatieve collega’s. Een workshop ComplimenTeam is de beste wat uw team kan overkomen.

https://www.flirtmanagement.com/complimenteam/goed-compliment-goede-relatie/

 

Bestel Ons Boek - Leuk Jezelf Op

Share This