fbpx

Privacy

PRIVACY VERKLARING VOOR DE WEBSITE VAN FLIRTMANAGEMENT.com

Academia Symposion (www.Flirtmanagement.com) heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

• Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt.

De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina’s, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

– Om problemen met de server te diagnosticeren.
– Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types bij te houden.

Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

• Formulieren

Op de formulieren op onze site moeten gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, e-mail en postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

• Deze site bevat linken naar andere websites.

Academia Symposion (www.Flirtmanagement.com) is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

• Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie

Om de informatie aan te passen of wijzigen die u via deze website per e-mail, met de formulieren of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot info@FlirtManagement.com

• Copyrights ©

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of uitgezonden hetzij electronisch, mechanisch door middel van fotokopie, microfilm, opname of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het auteursrecht.

• Contact over de website

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of over uw interactie met onze website
kunt u zich per e-mail wenden tot webmaster@FlirtManagement.com

PRIVACY STATEMENT FOR THE WEB SITE OF FLIRTMANAGEMENT.com

Academia Symposion (www.Flirtmanagement.com) has created this privacy statement in order to demonstrate our firm commitment to the privacy of the visitors of our Web site. The following discloses the information gathering and dissemination practices for this Web site:

• Information automatically logged in the server logs

The server that is running our Web site keeps logs, as all servers do. We use the data in these server logs (IP address, browser type, times of visiting, pages visited, files downloaded) for two reasons:

– to help diagnose problems with our server
– to monitor the frequency of visits to our site, the preference for information on our site and the browser types used.

No information is converted to individual users. We use this information to tailor our Web site to the needs of our visitors. We do not use this information for commercial or other purposes nor do we relay this information to third parties.

• Forms

Our site’s forms require users to give us contact information (like their name, email, and postal address).
This information is used to handle the requests made in these forms and to get in touch with our visitors on this matter when necessary. We do not use this information for commercial or other purposes nor do we relay this information to third parties.

• This site contains links to other sites.

Academia Symposion (www.Flirtmanagement.com) cannot be held responsible for the privacy practices or the content of such Web sites.

• Data Quality and Access

To change and modify information previously provided through this Web site by email, in the forms or otherwise, you can send e-mail to: info@FlirtManagement.com

• Contacting the Web Site

If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site,
or your dealings with this Web site, you can contact: webmaster@FlirtManagement.com

Graag tot flirtens,
FlirtManagement
info@flirtmanagement.com
06-523 82 477
020-4700 877
KVK nummer 34156502
Jan Tooropstraat 593
1061 AE Amsterdam
Bestel Ons Boek - Leuk Jezelf Op

Share This