Een workshop ComplimenTeam draait grotendeels om complimenten. Of beter gezegd om het bouwen aan een positieve en veilige sfeer via het positief communiceren waarbij complimenteren het leidmotief is. ComplimenTeam is een team waarin een positieve en veilige sfeer het hoogste goed is.

In een ComplimenTeam geven collega’s elkaar meer complimenten dan kritiek, en verdienen collega’s meer complimenten dan kritiek. Tijdens de workshop leren we dat goede complimenten onlosmakelijk verbonden zijn met enthousiasme en empathie.

“Van een goed compliment kan ik twee maanden leven”

Mark Twain

Het ene compliment is het andere niet. ‘Wat zit je haar leuk’ is zeker niet genoeg voor het ComplimenTeam. In de workshop leren we echt goede en zinvolle complimenten geven.

“Het ComplimenTeam ontstaat niet spontaan. Niets wordt meer nageaapt dan het gedrag. Gedrag van de teamleden is vaak de echo van het gedrag van de teamleiders en/ of van charismatische collega’s.”

Binnen een ComplimenTeam:

 • Zijn de sfeer en onderlinge relaties het allerbelangrijkst
 • Geven we meer positieve dan negatieve feedback
 • Geven we negatieve feedback op een manier dat het wel tot wenselijk gedrag leidt
 • Geven we geen ‘junk’ negatieve feedback (straks meer over ‘junk’ feedback))
 • Geven we liever complimenten, maar we staan ook positief tegenover kritiek
 • Weten we negatieve feedback charmant en positief in te pakken, zodat het vaker tot wenselijk gedrag leidt dan wanneer uitgesproken als kritiek
 • Geven we complimenten niet te laat maar op tijd
 • Kennen we verschillende soorten complimenten en hoe we ze best kunnen aanwenden
 • Koesteren we complimenten, maar we hengelen naar opbouwende kritiek
 • Kunnen we geweldig incasseren
 • Zijn we aardig en eerlijk
 • Gedragen we ons hoffelijk en positief

Idealiter is een ComplimenTeam een team waar veel meer complimenten uitgewisseld worden dan kritiek. Maar een team waar uitsluitend complimenten te horen zijn is geen ComplimenTeam maar een ‘pampersteam’.

‘Pampersteam’

 

In een ‘pampersteam’ heerst zoetsappigheid. Met honing vang je zeker meer vliegen dan met azijn, maar als je, om bij de zoetigheidsmetafoor te blijven, steeds meer suiker bij de honing voegt, vang je niets anders dan bot.

In een ‘pampersteam’ pamperen collega’s elkaar alsmaar en ze gaan de negatieve feedback helemaal uit de weg. Ze zijn aardig voor elkaar maar vertellen elkaar niet de nodige waarheid.

Bij een ‘pampersteam’ ontstaat er een cultuur van een doorgeschoten en zinloze aardigheid. Deze aardigheid is nodig om het team ‘bij elkaar te houden’, want het team kan absoluut niet tegen een stootje. Elke vorm van confrontatie lijkt onwenselijk en schadelijk.

 

“Men behandelt elkaar met fluwelen handschoenen. Complimenten zijn gedegradeerd tot een inhoudsloze etiquette. Zulke complimenten zijn oppervlakkig
en ze worden in een ‘ondiep water gevangen. Bovendien waar het compliment alleenheerser is, is de ware koning de roddel.”

 

Normaliter bevordert een positieve sfeer de positieve feedback, maar een sfeer waar de negatieve feedback ‘verbannen’ is, is nep positief. Het is even stevig als een kaartenhuis. Positieve feedback heeft hier een negatieve uitwerking. Het houdt het kaartenhuis in stand. De negatieve feedback is nodig om het onderste kaart los te trekken.

 

Een ComplimenTeam kan sowieso alleen goed functioneren mede dankzij ongezouten negatieve feedback. Het is wel van het opperste belang dat negatieve feedback gegeven wordt alleen wanneer het echt nodig is, en op een positieve manier.

 

Nogmaals, ComplimenTeam is geen team waar men kritiekloos met complimenten strooit. Het is evenmin een team dat complimenten verheerlijkt en kritiek verguisd. Complimenten en negatieve feedback zijn beide belangrijk voor het goed functioneren van een team.

 

Het gaat om de optimale mix van positieve en negatieve feedback. Een optimale mix is meer complimenten dan negatieve feedback. In de vakliteratuur kun je lezen dat voor elk kritiekpunt er het liefst vier complimenten tegenover moeten staan. Hoe je zoiets precies kunt uitrekenen is voor mij weliswaar niet geheel duidelijk, maar ik geloof er heilig in dat een goede sfeer binnen een team alleen mogelijk is wanneer collega’s vaker positief dan negatief zijn.

 

Complimenteuze mentaliteit versus ‘klaagteam’

 

Je kunt positief zijn in feedback en in mentaliteit:

 1. Positief in feedback: collega’s zijn complimenteus, zij geven elkaar meer complimenten dan kritiek
 2. Positief in mentaliteit: collega’s hebben een ‘algemene positieve houding’ over omstandigheden; ze klagen niet over alles en nog wat; om in complimenten-termen te blijven: collega’s hebben een ‘complimenteuze mentaliteit’.

Wat bedoel ik eigenlijk met een ‘complimenteuze mentaliteit’? Laat ik het illustreren met een tegenovergesteld voorbeeld, namelijk van een ‘klagende mentaliteit’.

Een team waar een ‘negatieve algemene houding’ heerst noem ik een ‘klaagteam’. Een ‘klaagteam’ kan ontstaan door objectief slechte werkomstandigheden en/of door karakters van de teamleden die vatbaar zijn voor geklaag.

Een ‘klaagteam’ lijkt op een ComplimenTeam want collega’s geven elkaar veel complimenten en ze zijn zeer over elkaar te spreken. Het verschil met een ComplimenTeam is dat binnen een ‘klaagteam’, collega’s ondertussen door en door klagen over management, klanten, het weer, noem maar op. In een ‘klaagteam’ heerst een cultuur van ‘wij tegen de rest van de wereld’.

De klagende collega’s gaan alleen goed met elkaar om omdat ze gezamenlijke vijand gecreëerd hebben: de klant, de leidinggevende, het management…

 

‘Z u u r p r  u i m t e a m’

De meeste teams die ik tegenkom zijn een ‘zuurpruimteam’. 

“In het ‘zuurpruimteam’ klagen collega’s het meest over het feit dat ze over de hele linie heel goed werk verrichten, maar dat het zelden of nooit beloond wordt met een blijk van waardering, met een compliment”

 

Daarentegen, zodra er een keertje iets fout gaat, zijn de leidinggevenden en collega’s er als de kippen bij om negatieve feedback te geven.

Collega’s spreken elkaar dus pas aan als er iets misgaat. Wanneer alles goed gaat benoemen ze het niet omdat ‘alles goed hòòrt te gaan’. Zelfs als iemand iets heel goed doet en dat heel lang volhoudt, krijgt hij zelden of nooit een verbale beloning.

Het is zonde dat wat misgaat alle aandacht krijgt en wat goed gaat geen aandacht verdient. Het is logisch en goed dat datgene wat misgaat aandacht krijgt. Maar het is niet goed als te veel aandacht naar het negatieve gaat en te weinig naar het positieve.

 

“Vind het niet vanzelfsprekend dat je collega’s het goed doen.
Beloon diegene die het goed doet – hier en daar – met een compliment en beloon diegene die het heel goed doet – altijd – met een compliment!”

 

Het is heus niet zo dat collega’s alleen complimenten willen horen. Ze beseffen al te goed dat negatieve feedback onontbeerlijk en nuttig is. Alleen, ze snakken naar een meer evenwichtige verdeling van positieve en negatieve feedback. Zeker gezien het feit dat meeste dingen wel goed gaan.

Bij de teams waar de negatieve feedback de overhand heeft, merk ik het volgende:

 • Onevenredig nadruk op negatieve feedback resulteert in een negatieve sfeer
 • Negatieve sfeer leidt soms tot revanchisme en onterechte kritiek
 • Negatieve sfeer resulteert eerder in faalangst en ontwijkingsgedrag dan in verbetering
 • Negatieve sfeer leidt tot slechte collegiale verhoudingen
 • Negatieve sfeer leidt in sommige gevallen zelfs tot volledig wegvallen van negatieve kritiek omdat een cultuur ontstaat van pappen en nathouden
 • Negatieve feedback wordt vaak onhandig gegeven wat leidt tot nog meer negativiteit
 • Zelfs als negatieve feedback op een goede manier gegeven wordt, zijn mensen het beu en luisteren niet echt
 • Persoonlijke relaties komen onder druk te staan en verslechteren gestaag

 

Meeste kritiek binnen een ‘zuurpruimteam’ werkt averechts, want emotioneel gemotiveerd. Het is een aanhoudend gezeur en geen terechte en opbouwende kritiek. Een goede negatieve feedback versterkt de sfeer, maar gezeur verpest het.

Een ‘zuurpruimteam’ heeft frisse lucht nodig, en dat krijg je in eerste instantie door de hoeveelheid van ‘junk’ negatieve feedback drastisch te verminderen.

 

https://www.flirtmanagement.com/complimenteam-workshop/

Bestel Ons Boek - Leuk Jezelf Op

VRAAG NU VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN

Klik op de onderstaande button om uw offerte aan te vragen

OFFERTE AANVRAGEN

Share This