Negatieve feedback geven is makkelijker geleerd dan gedaan. Je kunt het echt goed geleerd hebben op een cursus, maar alsnog jammerlijk falen in de praktijk. Dat komt doordat negatieve feedback geven lastig is voor de gever en pijnlijk voor de ontvanger. Het is beladen zowel voor de gever als voor de ontvanger. Het voelt niet goed om het te geven en evenmin om het te ontvangen. Daarom schiet de negatieve feedback regelmatig zijn doel voorbij.

Charmante negatieve feedback is het meeste effectieve soort negatieve feedback omdat het leuk is om te geven en te ontvangen. Niemand blijft zitten met een slecht gevoel. Tenslotte, “met honing vang je meer vliegen dan met azijn.”

Een team groeit geweldig door complimenten, maar complimenten zijn niet almachtig. Soms heb je ‘groeipijn’ (lees: stevige kritiek) nodig om de nodige ‘groeispurt’ te maken.
En toch, als het aankomt op ongezouten kritiek wees liever zuinig dan verkwistend. Je wilt ongewenst gedrag van je collega veranderen en ben je van plan om naar je collega toe te lopen en negatieve feedback te geven? Heb je tijdens een cursus voldoende geoefend hoe het moet en je voelt je er vaardig in?

Doe het beter niet. Negatieve feedback geven moet doordacht gebeuren. Behoed je voor nutteloze en zelfs averechts werkende kritiek. Reageer niet primair maar pas liever de ‘twee-keer-nadenken-regel’ toe.

De regel houdt in dat iedereen twee keer moet nadenken voordat hij met negatieve feedback komt. Is het juiste plaats? Is het juiste moment? Hoe moet ik het verwoorden? Is de kritiek überhaupt nodig? Wat zal er gebeuren als ik de negatieve feedback niet uitspreek, maar voor me hou?

“Voordat je de negatieve feedback uit, zorg ervoor dat het geen
‘junk’ negatieve feedback wordt.”

Voordat je overgaat tot negatieve feedback, vraag je jezelf eerst af of je feedback wel echt van waarde is? Laten we een voedingsmetafoor gebruiken. Junkfood heeft geen voedingswaarde. ‘Junk’ negatieve feedback heeft evenmin waarde voor het team omdat het niet aankomt.

 1. Wat als je even wacht met negatieve feedback geven? Kritiek blijft beladen en het kan makkelijk leiden tot een verslechtering van de onderlinge relatie. Is het misschien beter om even te wachten? Soms lost de kwestie zich vanzelf op. Om de Chinese wijsgeer Lao-Tse aan te halen: “Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder”.

 

 1. Wat is je werkelijke motivatie voor het geven van negatieve feedback? Is je kritiek echt functioneel of ben je misschien persoonlijk en emotioneel bezig? Zoek je revanche? Mag je iemand niet? Is het een machtspelletje? Wil je je laten gelden? Ben je gewoon chagrijnig of ontevreden over heel iets anders? Zodra je bij jezelf iets bespeurt van persoonlijke redenen om kritiek te uiten, doe het niet.

 

“Emotioneel gemotiveerde kritiek leidt tot extra emotionele reacties. Het lost problemen niet op, het creëert nieuwe.”

 

 1. Wat is de kans dat je negatieve feedback tot verbetering zal leiden? Negatieve feedback geven moet goed getimed zijn. Soms is er gewoon geen goed moment of plek voor de negatieve feedback. Soms kan de ontvanger door omstandigheden niets doen met je kritiek. Negatieve feedback is dan verkeerd geadresseerd en draagt dan alleen maar bij aan de negatieve sfeer.

 

 1. Ook als je de negatieve feedback onberispelijk geeft, het blijft een risico. Het is veel waarschijnlijker dat je kritiek tot een minder goede relatie met de ontvanger zal leiden dan dat hij zijn gedrag blijvend zal verbeteren.

Kort door de bocht, negatieve feedback geven ontaardt al te makkelijk in ‘junk’ negatieve feedback. En dat moet je niet willen. Bekwaam jezelf beter in het geven van charmante negatieve feedback.


Compliment leidt eerder tot wenselijk gedrag dan berisping

 

“Meer mensen worden de deugd in gevleid dan uit de ondeugd berispt.”
Robert Smith Surtees

Een slecht functionerend team heeft harder complimenten nodig dan kritiek. Negatieve feedback geven is soms nodig en onvermijdelijk. En toch, ongewenst gedrag zal je eerder omzetten in wenselijk gedrag met charme dan met ‘gezeur’.

Als een team slecht functioneert denken we automatisch streng en kritisch. Een haperend team moet elkaar op de fouten wijzen, toch? Maar het gaat erom hoe je op de fouten wijst? Negatieve feedback geven kan je best doen met veel charme, omdat charme potentieel pijnlijke ervaring ombuigt in een leuke ervaring.

Een slecht functionerend (team)lid heeft juist positiviteit nodig. Meestal functioneren teams en individuele teamleden slecht omdat negativiteit altijd uitgesproken wordt en complimenten zelden. Dit, totdat ze een punt bereiken waar je inderdaad over weinig positief kunt zijn en over bijna alles negatief. Sla gerust alarm en vertel elkaar de waarheid, maar vergeet de positieve sfeer niet. En negatieve feedback geven zorgt voor positiviteit via charmante negatieve feedback.

Charme en een positieve sfeer zijn juist onontbeerlijk waar men veel negatieve feedback moet verwerken. Sterker nog, zonder een positieve sfeer is elke verbetering onmogelijk. Wanneer het slecht gaat moet men vertrouwen hebben in de verbetering om de verbetering te kunnen realiseren. En vertrouwen is onmogelijk zonder positiviteit.
Als er op dat moment echt niets is om positief over te zijn projecteer dan positiviteit op toekomstplannen. Bijvoorbeeld door het verguisd woordje ‘maar’ op een positieve wijze in te zetten:

“Ik zie dat je het sluiten van de deals lastig vindt, maar ik zie bij jou ook voldoende kwaliteiten en wilskracht om het goed onder de knie te krijgen!”

Om de romeinse keizer en filosoof Marcus Aurelius te parafraseren, charmante negatieve feedback zorgt ervoor: “dat collega’s blij zijn om de uitdaging aan te mogen pakken!”

Een haperend team heeft meestal geen tekort aan negatieve feedback: het gebeurt in overvloed. En niet alleen verbaal maar ook non-verbaal. De sfeer is om te snijden. Juist dan heb je complimenten nodig en je doet het slim als je negatieve feedback positief aankleedt.

Ik hoor je nu denken: ik ga geen gemeende en onverdiende complimenten geven! Natuurlijk niet, dat is ook niet de bedoeling.

We zullen her en der complimenten wel creatief en strategisch inzetten om charmante negatieve feedback te kunnen geven. Waarom? Omdat charme en complimenten veel meer positieve effect sorteren dan kritiek.

Ongezouten negatieve feedback geven moet een laatste middel zijn die je inzet alleen als niets anders werkt.

We zijn het er unaniem mee eens dat een compliment gemeend en verdiend hoort te zijn en dat kritiek terecht moet zijn. We vragen ons nooit af of terechte negatieve feedback altijd zinvol is?

Negatieve feedback geven kan 100% terecht zijn, maar het is alleen zinvol als het een gewenst gedrag tot stand brengt. Negatieve feedback werkt averechts als het tot sfeerverslechtering en relatieverslechtering leidt.

Tijdens het programma ComplimenTeam leer je om charmante negatieve feedback te geven.

“Samengevat: mensen willen niet berispt worden maar verleid worden. Collega’s verlangen naar leuke ervaringen en niet naar slechte herinneringen. Waar mogelijk ComplimenTeam charmeert en creëert leuke ervaringen.”

 

Waar complimenten een ondergeschoven kindje zijn en veel ondoordachte kritiek gegeven wordt, heerst een onveilige en negatieve sfeer. Voor een veilige en positieve sfeer moet is complimenteren soms niet genoeg en je moet ook charmante negatieve feedback weten te geven.

Negatieve feedback geven blijft onontbeerlijk als niets anders helpt. Gebruik negatieve feedback niet onnodig, omdat het algauw leidt tot relatiebederf.

Onthoud drie dingen:

 1. Een heleboel van negatieve opmerkingen die we richten tot anderen is eigenlijk overbodig en contraproductief
 2. Een hoop van de negatieve feedback kan charmant ingepakt worden
 3. Charmante kritiek leidt vaker tot gedragsverandering dan ongezouten feedback geven

 

Feedback is in principe bipolair: negatief of positief. Negatief is onaangenaam en positief is aangenaam.

“De kunst van de negatieve feedback is dat de gever het hoe positief mogelijk brengt en dat de ontvanger op een ‘volwassen’ manier daarmee omgaat.”

Een grote paradox van feedback is dat we het vaak verkeerd aanwenden. Het is voor ons natuurlijk om wenselijk gedrag ‘af te dwingen’ door iemand aan te spreken op zijn onwenselijk gedrag. Soms kan het ook niet anders, dat geef ik toe.

Maar, wenselijk gedrag bereik je eerder, vaker en blijvender met het creëren van een positieve sfeer, met een positieve mentaliteit en last but not least met complimenten. Een goed compliment is meer dan een loftuiting alleen. Het is een bevestiging van iemands waarde als mens en als collega. Een compliment over je functioneren
bevestigt je waarde voor het team. Het verleent je bestaansrecht als een teamlid,
het maakt je blij en het maakt je werk zinvol. In charmante negatieve feedback is een compliment meestal impliciet aanwezig.

Charmante negatieve feedback is kritiek die je goed gevoel geeft: “Mensen van Colorex waren verkeerd geadviseerd door jou vorige week. We hebben het besproken en iedereen wilde dat Nico het ging oplossen, maar ik wil graag dat jij het zelf doet omdat ik weet dat niemand het beter kan mits je scherp bent. Kan ik ervan uitgaan dat het allemaal in orde komt?”

 

Negatieve feedback geven maar wel charmant!

 

“Charmante negatieve feedback werkt het best als het
op de juiste toon uitgesproken wordt.”

De boodschap van negatieve feedback is altijd negatief. ‘Je doet het niet goed!’ Het resulteert in een slecht gevoel bij de ontvanger.

Charmante negatieve feedback zorgt juist voor een goed gevoel bij de ontvanger.

“Ik heb je hoog zitten en ik weet dat je veel beter kunt. Hoe kan ik je helpen om je potentieel te realiseren?”

Een charmante bewoording is niet genoeg. De toon moet ook positief zijn. Als de toon negatief is, dan is het effect van charmante negatieve feedback meestal ook negatief. Een negatieve toon is aanvallend en verwijtend.

Een negatieve toon leidt automatisch tot een verslechtering van onderlinge relatie. Een vervelende toon kan ondanks alles toch leiden tot het aanpassen van gedrag. Dit gebeurt echter uit angst en is daardoor van twijfelachtige waarde. Het is zeker geen sfeer die je nastreeft.

 

“Je bent niet eerlijk maar bot, als je eerlijk bent op een onbeschofte manier.
Gelijk hebben op een verkeerde toon is geen gelijk krijgen.”

 

Een positieve toon van charmante negatieve feedback vergroot de kans tot de innerlijke, intrinsieke, motivatie van de ontvanger om zijn gedrag aan te passen. Bovendien heeft een positieve toon een gunstiger effect op onderlinge relatie.

Een positieve toon laat de ontvanger in zijn waarde, het houdt rekening met hoe je kritiek verwoordt en het laat geen vervelende nasmaak achter.

Een positieve toon is absoluut cruciaal voor een positief effect van charmante negatieve feedback.

Als je ‘junk’ negatieve feedback geven wilt voorkomen, probeer het charmant en positief te brengen. Probeer je kritiek positief te verwoorden om deze redenen:

 1. Ongewenst gedrag verander je veel effectiever met een charmante, positieve feedback, een compliment, dan met een negatieve feedback geven.
 2. Positieve feedback leidt tot intrinsieke motivatie om het gedrag te verbeteren. Het is de brandstof van motivatie en prestatie.
 3. Met charme bouw je aan een positieve relatie met je collega’s.
 4. De negatieve feedback geven is zowel voor de gever als voor de ontvanger vele malen moeilijker en pijnlijker dan de positieve feedback. Geen feedback training kan deze emotionele onderstroom helemaal ombuigen.

Met een charmant, positief en creatief accent tover je anders pijnlijke kritiek in een positieve ervaring waardoor de ontvanger er zin in krijgt om zijn functioneren te verbeteren. Dat is precies wat we oefenen tijdens een programma ComplimenTeam.

“Samengevat: laat charme en complimenten je hoofdtools zijn
en bedien je van negatieve feedback geven alleen als onvermijdelijk.”

In de praktijk blijkt negatieve feedback minder effectief dan gewenst. De ontvanger verliest aan motivatie en zelfvertrouwen. Hij begint potentieel lastige situaties te vermijden. Zelfs als de ontvanger weet dat de negatieve feedback goed bedoeld is, ontstaat onbewust toch iets van wrevel.

Bij charmante negatieve feedback gebeurt precies tegenovergestelde. De ontvanger is extra gemotiveerd en heel blij met de gever. De emotionele onderstroom is positief.

Tijdens de workshop ComplimenTeam komen verschillende speelse technieken aan bod om de charmante negatieve feedback te leren geven, zoals:

 • Complimenteus aankleden
 • Humorvol brengen
 • Prikkelen
 • Leuk uitdagen
 • Kietelen van zelfbeeld
 • Techniek van een ‘serieus randje’
 • ‘Jij-je-zin’ techniek…

 

https://www.flirtmanagement.com/complimenteam-workshop/

Bestel Ons Boek - Leuk Jezelf Op

VRAAG NU VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN

Klik op de onderstaande button om uw offerte aan te vragen

OFFERTE AANVRAGEN

Share This