ComplimenTeam is een team van collega’s die zich zo gedragen dat hun gedrag een dagelijkse uiting is van respect en sympathie voor elkaar. Elke individuele handeling is een compliment voor het hele team en iedereen uit het team draagt de verantwoordelijkheid voor de juiste sfeer. U ook. Passieve verantwoordelijkheid staat voor het niet ontwijken van de schuldvraag als iets al misgegaan is. Actieve verantwoordelijkheid is uw steentje bijdragen dat alles goed gaat.

Onderling vertrouwen is allerbelangrijkste voor een team. Consequent handelen is daarbij zeer belangrijk. Als uw collega’s merken dat u tegenstrijdige dingen doet en/of zegt maakt u ze onzeker. Ze weten niet wat ze aan u hebben. Als u wel consequent bent weten ze wat ze aan u hebben en dat geeft ze vertrouwen en rust.

 Stel, u leidt een aantal collega’s intern op. Het gaat over de klantenontvangst. U vertelt ze dat ze beleefd, ingehouden en vrij formeel moeten zijn bij het eerste klantencontact. Een paar dagen later ontvangt u zelf een nieuwe klant.

 U gedraagt zich opgewekt, haast joviaal. U geeft de nieuwe klant een schouderklopje en u vraagt gelijk of u haar bij haar voornaam mag roepen. U doet precies tegenovergestelde van wat u predikt. Volgens uw woorden zou u de klant vriendelijk en beleefd moeten ontvangen. Rustig in woord en gebaar.

Let op, dit is geen voorschrift hoe u een klant dient te ontvangen. Het gaat hierom dat u doet wat u predikt anders maakt u zich ongeloofwaardig. Uw collega’s nemen u hierdoor minder serieus en ze vinden u minder sympathiek. Als u eenmaal een reputatie krijgt van iemand die inconsequent is dan komt u daar moeilijk vanaf. Bovendien ondermijnt u het hele team.

Details zijn ook belangrijk. Stel, u voor dat u iemand bent van de wisselende stemmingen. Vandaag bent u charmant, aanwezig en vrolijk. Morgen bent u sacherijnig en prikkelbaar.
U denkt, ach, daar komen ze zelf wel achter. Ik zeg er niets over.

 Het is veel beter om wel zelf over te beginnen: ‘ik wil even iets kwijt over mijzelf. Ik ben iemand wier stemming per dag kan wisselen. Van erg vriendelijk tot erg sacherijnig. Met jullie als collega’s zou ik eigenlijk alleen vrolijk moeten zijn, maar helaas zit ik niet zo in elkaar. Ik zeg dit omdat jullie voor mij heel belangrijk zijn.’
 De laatste zin is haast overbodig want uw actie laat zien dat uw collega’s belangrijk voor u zijn. U nodigt de anderen uit om hetzelfde gedrag aan de dag te leggen. U helpt uw team een ComplimenTeam te maken.


VRAAG NU VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN

Klik op de onderstaande button om uw offerte aan te vragen

OFFERTE AANVRAGEN

Share This