een enthousiaste collega

Een bedrijf is een samenstelling van individuen die synergie willen bereiken. Met andere woorden, het resultaat van hun samenwerking hoort meer te zijn dan een pure optelsom van hun inspanningen.

Synergie op de langere termijn is alleen mogelijk bij een gunstige bedrijfscultuur. Als de bedrijfscultuur suboptimaal is, zal het bedrijfsresultaat dat ook zijn!

Een bedrijfscultuur is het gevolg van een tweetal factoren. De formele organisatie van het productieproces en de daarbij horende hiërarchie, is de ene kant van de medaille, terwijl de andere kant bepaald wordt door de groepsmentaliteit. De groepsmentaliteit is voor een groot gedeelte het gevolg van de onderlinge omgangsvormen.

De wijze waarop collega’s met elkaar omgaan is medebepalend voor het wel of niet bereiken van synergie. De meest perfecte formele organisatie is weinig waard als het werkklimaat negatief is. Het tegenovergestelde is ook waar: een slechte organisatievorm kan tot op de zekere hoogte gecompenseerd worden door een inspirerende sfeer op de werkvloer.

Het probleem met de arbeidssfeer ligt in het feit dat het altijd een proces is en dat elk evenwicht maar tijdelijk bestaat. Zo kan het vertrek van een enkele toonaangevende collega en de komst van een nieuwe medewerker de sfeer volledig doen omslaan! Ook zaken zoals reorganisaties, fusies, ontslagen en marktveranderingen beïnvloeden de bedrijfscultuur krachtig en voortdurend.

Toch kan het belang van een goed arbeidsklimaat voor een gezond, productief en bevredigend arbeidsbestaan niet overschat worden. Een bedrijf kan op de lange termijn enkel en alleen goed draaien als de sfeer goed is.

Bijna alle bedrijven die ons benaderen willen met behulp van een FlirtManagement- programma de heersende arbeidssfeer van hun bedrijf aanpakken. Dat ‘aanpakken’ kan voor verschillende bedrijven andere betekenissen hebben:

 1. De teamgeest versterken
 2. De goede sfeer benadrukken
 3. Een timide groep losser maken
 4. De nieuwelingen sneller laten integreren
 5. Gefusioneerde afdelingen tot een eenheid smeden
 6. Een frisse wind laten waaien
 7. Collega’s als mensen dichter bij elkaar brengen
 8. Voorkomen dat mensen zichzelf te serieus gaan nemen
 9. Een nieuwe bezieling inblazen in een groep
 10. De boel een beetje wakker schudden
 11. Zorgen voor een eye-opener bij een te stijve bedrijfscultuur
 12. Laten zien dat je ook op je werk plezier kunt beleven….etcetera.

Het is duidelijk: het gaat erom dat de werknemers met veel plezier naar hun werk gaan en hun taken op een geïnspireerde wijze verrichten. Een positieve arbeidssfeer zorgt voor een optimaal gebruik van energie en voor minder vermoeidheid, zowel op je werk als daarbuiten. Het leidt tot een creatiever arbeidsbestaan en tot een aangenamer privéleven.

Daarentegen, een slechte arbeidssfeer maakt mensen chronisch vermoeid: ze hebben geen puf meer om op hun werk te presteren, noch om de batterijen op te laden buiten hun werk om.

Zeker doordeweeks brengt de gemiddelde werknemer meer tijd door met zijn of haar collega’s dan met gezin of vrienden. De werktijd hoort evengoed sociale kwaliteitstijd te zijn, binnen de perken van een arbeidssituatie uiteraard. Als dat niet zo is heeft de werknemer een probleem, heeft het gezin een probleem, hebben de collega’s een probleem, en last but not least, heeft de werkgever een probleem.

De gevolgen van een onbevredigende arbeidssfeer zijn vaak sluimerend en kruipend, en het duurt een tijdje eer de bom losbarst in de vorm van arbeidsconflicten en allerlei psychische en fysieke klachten. Deze klachten beïnvloeden het functioneren zowel op de werkvloer als thuis. Niet zelden is een medische behandeling nodig.
Op den duur heeft dus de hele samenleving een probleem!

De kunst is om het niet zo ver te laten komen. Een aantal aanbevelingen voor leidinggevenden:

 1. Wees toegankelijk voor je personeel, desnoods door middel van een speciaal spreekuur
 2. Creëer een algemene sfeer van toegankelijkheid
 3. Ken je ondergeschikten als mensen, weet waar ze mee bezig zijn en wat er in ze omgaat
 4. Stel je af en toe kwetsbaar op
 5. Durf (positieve) emotie te tonen
 6. Kom op voor de weinig assertieven
 7. Voorkom roddelen
 8. Bevorder een sfeer van emotionele openheid
 9. Wees zoveel mogelijk jezelf
 10. Wees duidelijk enthousiast over de menselijke kwaliteiten van je personeel
 11. Wees betrokken
 12. Een borrel op de vrijdagavond is een goede zaak
 13. Onderneem geregeld dingen die de teamgeest versterken, zorg wel voor variëteit
 14. Zorg dat iedereen zich kan laten gelden
 15. Probeer een gezinsgevoel te laten ontstaan
 16. Ga een dolletje niet uit de weg, maar niet ten koste van wie dan ook
 17. Lever minstens zoveel complimenten als kritiek

Het onderstaande onderzoek is een onderdeel van de workshop FlirtManagement. Leuk van dit soort enquêtes is dat de ondervraagden niet in de gaten hebben dat ze geënquêteerd worden. Ze houden het voor wat het (tevens) is: een onderdeel van de training. Dit voorkomt in zekere mate een aantal mogelijke problemen die normaalgesproken met dit soort enquêtes samenhangen, zoals het geven van sociaal wenselijke antwoorden. De werknemers hebben er alle belang bij om de waarheid te spreken; de collega’s die de gewenste eigenschapen horen te etaleren, zijn er namelijk bij. Bovendien zit er sfeer goed in door alles wat ze tijdens de workshop al hebben meegemaakt en zijn de mensen emotioneel open.

De educatieve bedoeling van dit onderdeel is meervoudig:

 1. De menselijke waarden niet laten ondersneeuwen door zakelijke waarden
 2. Mensen even stil laten staan bij hun eigen gedrag en het gedrag van hun collega’s
 3. De omgangsvormen op de agenda zetten
 4. Bespreken van de genoemde waarden
 5. De huidige situatie doornemen en de gewenste ontwikkelingen aangeven
 6. Mensen aansporen om meer interesse te tonen voor de gevoelens van de anderen
 7. Een emotioneel groepsmoment beleven

Werknemers aller bedrijven, FlirtManagement zal u niet in de steek laten. (Het einde van vorige zin zou in plaats van een punt door een knipoog aangegeven moeten worden. Maar goed, de Nederlandse grammatica is nog niet aangepast.) Alle gekheid op een stokje, we zullen doorgaan met dergelijke onderzoeken en met onze trainingen zolang het nodig is om het Nederlandse bedrijfsleven ertoe te bewegen om af en toe te knipogen naar haar essentie: jullie! Deze enquête moedigt ons aan om met nog meer bezieling in die richting te werken.

Sommige trainingsmomenten onttrekken zich aan elke statistische meetbaarheid.

Het antwoord van een geënquêteerde was: ‘Dat ze (de collega’s) vragen hoe mijn weekend is geweest’!


VRAAG NU VRIJBLIJVEND UW OFFERTE AAN

Klik op de onderstaande button om uw offerte aan te vragen

OFFERTE AANVRAGEN

Share This