Een veel gehoorde mantra luidt: ‘hoe u iets zegt is belangrijker dan wat u zegt’. Bij ‘hoe’ denken we vooral aan de intonatie.
‘C’est le ton qui fait la musique’ heet het zo mooi in het Frans: de toon maakt het muziek. Maar verwaarloos niet de woordkeuze!

Want ‘C’est les paroles qui font la chanson’. De toon mag het muziek maken maar de woorden maken een chanson! De woordkeuze is ook heel belangrijk.

Stel dat u een leidinggevende bent. Uw woordkeuze is van invloed op:
1. Uw gezag en gunfactor
2. Uw relatie met de medewerkers
3. Motivatie van uw medewerkers
4. Stressniveau van uw medewerkers
5. Eindresultaat

U: Martha, maak jij maar die power point presentatie over Canada klaar.’

Een zo geformuleerde opdracht is mentaal lastig te aanvaarden. Het voelt gewoon niet lekker. Martha gunt u het niet. Ze kan zich verzetten of ze kan met weinig enthousiasme aan de taak beginnen. Of het zelfs saboteren.

Samengevat, deze bewoording:
1. Motiveert noch inspireert Martha
2. Verleidt Martha niet tot de beste resultaat
3. Verzwakt uw overtuigingskracht, uw natuurlijk gezag en uw gunfactor
4. Verslechtert uw relatie met Martha
5. Geeft Martha een slecht gevoel

‘Als je wilt’

De beleefdheidstoevoeging ‘als je wilt’ leidt tot een heel ander gevoel bij Martha:
‘Martha, maak jij maar die power point presentatie over Canada klaar, als je wilt.’
‘Als-je-wilt’ is uiteraard geen echte keuzeoptie maar een beleefdheidsvorm. Het is een subtiele uiting van respect en tact. Het gebruik van deze woordkeuze:
1. Motiveert beter
2. Verleidt tot beter inzet
3. Maakt u sympathieker en uw gezag meer natuurlijk
4. Verstevigt uw relatie met Martha
5. Geeft Martha een goed gevoel

Kies voortaan uw woorden net zo zorgvuldig als een chansonnière en uw teksten zullen de beïnvloedingskracht van chansons krijgen.

Voor de liefhebbers van de chansons: http://www.lacoccinelle.net/932601.html

M - logo

Bestel Ons Boek - Leuk Jezelf Op

Share This